A címre kattintva a dolgozatok letölthetők

Frissítve: 2013. 01. 24.

 

Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány
kiemelt kutatási területen készült doktori értekezések, diplomamunkák és TDK dolgozatok listája
 

 

MTA doktori

 

VBK

 

Hórvölgyi Zoltán
Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei

 


 

PhD értekezések
 

GPK

 

Szebényi Gábor - 2011

Szál és nanorészecske erősítésű hibrid kompozitok kifejlesztése

 

Ring György -2011
Koszorúérsztentek és más endoprotézisek preklinikai vizsgálata

 

Mészáros László - 2010
Polimer mátrixú nanokompoitok kifejlesztése

 

 

TTK

 

Tapasztó Orsolya - 2012
Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid nanokompozitok

 

Rácz Péter -  - 2012
Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett elektronnyalábok vizsgálata

 

Romhányi Judit - - 2012
Exotic ordering and multipole excitations in anisotropic systems

 

Makk Péter -  - 2012
Investigation of atomic and molecular nanojunctions beyond conductance histograms

 

Antal Ágnes - 2011

Two dimensional spin transport and magnetism in layered organic crystals

 

Geresdi Attila - 2011

Local probing of electronic transport with point contact Andreev reflection measurements

 

Bordács Sándor - 2011

Exotic magneto-optical effects in solids
 

Szilva Attila - 2011

Theoretical studies of magnetic impurities in low-dimensional systems

 

 

VBK

 

Dominkovics Zita - 2011

Polymer/layered silicate nanocomposites: structure formation, interactions and deformation mechanisms

 

Ramadan Yahya

Különböző töltésszámú ionok elválasztása nanoszűrős membránokon

 

VIK

 

Horváth Barbara - 2012

Az ón whiskerek növekedésének vizsgálata elektronikai alkalmazásokban

 

Molnár László Milán -2012

Elektronikai kötési határfelületek minősítése atomerő-mikroszkópos képalkotással és -elemzéssel

 

 

 

 


 

MSc értekezések
 

TTK

 

Deák András - 2011

Magnetic interactions in nanostructures

 

Fábián Gábor - 2011

Electron Spin Resonance Spectroscopy on Graphite Intercalation Compounds

 

Fülöp Gergő - 2011

Cooper-pár feltörő nanáramkör továbbfejlesztése

 

Kocsis Vilmos - 2011
Szélessávú magneto-optikai spektrométer kifejlesztése

 

Szaller Dávid - 2011

Optikai megnetoelektromos effektus vizsgálata multiferro rendeződést mutató Ba2CoGe2O7 spin-gerjesztéseiben

 

Tóvári Endre - 2011
Grafénen alapuló áramkörök készítése és transzport tulajdonságainak vizsgálata

 

VBK

 

Söptei Balázs - 2011
Gyógyszerhatóanyag hordozó szilika nanorészecskék előállítása és jellemzése

 

Bognár Júlia - 2010

Molekuláris lenyomatú polimer vékonyrétegek készítése felületi plazmon rezonancia érzékelésen alapuló bioszenzorhoz

 

Zámbó Dániel - 2010

Mezopórusos SiO2 szol-gél bevonatok előállítása és jellemzése

 

 

VIK

 

Bonyár Attila - 2011

Arany vékonyréteg elektródák felületi minősítése elektrokémiai és atomerő mikroszkópiás (AFM) eljárásokkal

 

Baumann Kristóf - 2011

Bioérzékelők készítésére és tesztelésére alkalmas kesztyűs szekrény tervezése

 


 

BSc értekezések
 

TTK

 

Thiering Gergő - 2011
Elektromosan vezető réteges szerves molekula-kristályok

 

Szirmai Péter - 2011
Elektronspin-rezonancia alkáli atommal dópolt szén nanocsöveken

 

Gyüre Balázs - 2011

Elektron spin rezonancia spektrométer fejlesztése

 

Vida György - 2011

Nem-egyensúlyi mágneses állapotok számítása szilárdtestekben

 

 

VBK

 

Nagy Balázs - 2011
Molibdén tartalmú széngélek előállítása és jellemzése

 

Balázs Dániel - 2010
Komplex bevonatok előállítása Langmuir-Blodgett és szol-gél technikával

 

 

Jáksó Ágnes - 2010

Kitozán filmek térhálósítása ionos és nemionos molekulákkal

 

Komlai Krisztina - 2010

Kitozán-zselatin hibrid filmek előállítása és tulajdonságai

 

VIK

 

Pénzes Gyula

Arany vékonyréteg elektródok lézeres mintázatkialakításának optimalizálása

 


 

TDK dolgozatok

 

TTK

 

Tóvári Endre - OTDK 2011 (Nanoszerkezetek, kiemelt dicséret)
Grafén nanoszalagok előállítása

 

Szaller Dávid - OTDK 2011 (Szilárdtestfizika, 2. díj)
GaVS elektronszerkezetének vizsgálata optikai spektroszkópiával