Fülöp Bálint PhD eljárása

Értekezés címe: Van der Waals heteroszerkezeteken alapuló nanoáramkörök készítése és vizsgálata nyomás alatt

Témavezető: Csonka Szabolcs
 

letölthető pdf dokumentumok:

értekezés

summary

1. opponensi vélemény

1. válasz

tézisfüzet

összefoglaló

2. opponensi vélemény

 2. válasz
 Bíráló Bizottság

elnök:
tagok:

bírálók:

  Domokos Péter (Wigner FK)

 Neumann Péter Lajos (BME VIK)
 Kiss Gábor (BME TTK)
 Csaba György (PE-ITK)
 Nemes-Incze Péter (EK MFA)

  Cserti József (ELTE)
 Zolnai Zsolt (EK MFA)

 Széchenyi Gábor (ELTE)
 Asbóth János (BME-Wigner)

 Vancsó Péter (EK MFA)