BME
Term
észettudományi Kar

 Fizikai Tudományok Doktori Iskola  

Honlap
Értekezések
Hallgatók / témák
Témavezetők
Kurzusok
PhD  témajavaslatok
Szigorlati tárgyak
Szabályzatok
Doktori Tanács
Doktorjelölti ösztöndíj
Honlap info

Utolsó módosítás: 2014.04.24. 

PhD témajavaslatok a 2014/2015-ben induló képzésre


Az iskola vezetője: Dr. Mihály György, az MTA rendes tagja

A Fizikai Tudományok Doktori Iskola feladata a tudományos elitképzés: az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskolában művelt tudományszakok területén. Az iskola működésének feltételeit a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet tanszékei, a karon létrehozott MTA-BME kutatócsoport, valamint az együttműködő kutatóintézetek és ipari kutatólaboratóriumok biztosítják.Az elmúlt 5 év adatai alapján a PhD iskola évente átlagosan 12 hallgatót vesz fel. A fokozat megszerzésének átlagos ideje 5,2 év. Az doktori iskola eddig több, mint 130 PhD fokozatot bocsátott ki.  

A Doktori Iskola kutatási témáinak részletesebb ismertetése a megfelelő menüpontok alatt érhető el, ahol megtekinthetők az elkészült értekezések, tézispontok is.

 

Tudományszakok

  Kondenzált anyagok fizikája
      Szilárdtestfizika, Anyagtudomány, Statisztikus fizika

  Alkalmazott fizika
       Optika, Lézerfizika, holográfia, Felületfizika

  Reaktorfizika
  Orvosi fizika
 

Doktori Iskola ügyintézés:
Vida M
ária, TTK Dékáni Hivatal, tel: 463 1919
vidamari@ttdh.bme.hu
PhD fokozatszerzési eljárás:
Gyulai Tünde, TTK Dékáni Hivatal, tel: 463 1418
doktori@ttdh.bme.hu

 

Honlap ] Értekezések ] Hallgatók / témák ] Témavezetők ] Kurzusok ] PhD  témajavaslatok Szigorlati tárgyak Szabályzatok ] Doktori Tanács ] Doktorjelölti ösztöndíj ] Honlap info ]