BME
Term
észettudományi Kar

 Fizikai Tudományok Doktori Iskola  

Honlap
Értekezések
Hallgatók / témák
Témavezetők
Kurzusok
PhD  témajavaslatok
Szigorlati tárgyak
Szabályzatok
Doktori Tanács
Doktorjelölti ösztöndíj
Honlap info

Utolsó módosítás: 2015.04.8. 

PhD témajavaslatok a 2016/17 tanévben induló képzésre

A Fizikai Tudományok Doktori Iskola feladata a tudományos elitképzés: az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskolában művelt tudományszakok területén. Az iskola működésének feltételeit a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet tanszékei, az MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport, valamint az együttműködő kutatóintézetek és ipari kutatólaboratóriumok biztosítják.

A doktori iskola évente átlagosan 12 hallgatót vesz fel. A képzés kezdetétől számítva átlagosan 4,86 év telik el a fokozat odaítéléséig. Az doktori iskola eddig több, mint 130 PhD fokozatot bocsátott ki: az elmúlt 10 éves időszakra számolt fokozatszerzési arány 84%. A doktori képzésre vonatkozó részletes adatok a Magyar Akkreditációs Bizottság szakmai felülvizsgálatához készített önértékelésben tekinthetők meg (a MAB által előírt szerkezetben).  

Az iskola vezetője: Dr. Mihály György, az MTA rendes tagja

 

Doktori Iskola ügyintézés:
Vida M
ária, TTK Dékáni Hivatal, tel: 463 1919
vidamari@ttdh.bme.hu
PhD fokozatszerzési eljárás:
Gyulai Tünde, TTK Dékáni Hivatal, tel: 463 1418
doktori@ttdh.bme.hu

 

 

A doktori iskola kurzusainak részletes ismertetését a képzési terv tartalmazza.
A kutatási területek:
 

SZILÁRDTESTFIZIKA

Spin-dinamika

Magnetooptikai spektroszkópia

Nemkonvencionális sűrűséghullámok

Topológikus szigetelők és grafén

Nemegyensúlyi dinamika

Törtszámú kvantált Hall effektus

Ab initio elektronszerkezet számítások       

 

NANOFIZIKA

Nanomágnesség

Atomi méretű nanoszerkezetek vizsgálata

Kvantumelektronika

Molekuláris kvantumrendszerek

 

KVANTUMRENDSZEREK FIZIKÁJA

Kvantum-térelmélet

Multifraktál állapotok rendezetlen rendszerekben

Kvantum információelmélet

Kvantumelektrodinamika alkalmazásai

 

STATISZTIKUS FIZIKA

Szemcsés anyagok fizikája

Komplex rendszerek modellezése

Nagy adattömegek elemzése (big data)

Kvantum statisztikus rendszerek

 

OPTIKA

Komplex optikai rendszerek kutatása

Lézerfizika

Fotonikai eszközök

Koherens optikai méréstechnika

 

ANYAGTUDOMÁNY

Felületfizika és felületanalitika

Anyagvizsgálatra alkalmas műszerek fejlesztése

Számítógépes anyagtudomány

 

NUKLEÁRIS TECHNIKA

Reaktorfizika

Termohidraulika és kapcsolódó kutatások

Nukleáris méréstechnika és radiokémia

Fúziós plazmafizika és alkalmazásai

 

ORVOSI FIZIKA

Orvosi képalkotás ionizáló sugárzással

Orvosi képalkotás nem ionizáló sugárzással

Sugárterápia

Sugárvédelem és sugárbiológia az orvosi fizikában
 

 

Honlap ] Értekezések ] Hallgatók / témák ] Témavezetők ] Kurzusok ] PhD  témajavaslatok Szigorlati tárgyak Szabályzatok ] Doktori Tanács ] Doktorjelölti ösztöndíj ] Honlap info ]