BME
Term
észettudományi Kar

 Fizikai Tudományok Doktori Iskola  

Honlap
Értekezések
Hallgatók / témák
Témavezetők
Kurzusok
PhD  témajavaslatok
Szigorlati tárgyak
Szabályzatok
Doktori Tanács
Doktorjelölti ösztöndíj
Honlap info

Utolsó módosítás: 2014.04.24. 

PhD témajavaslatok a 2014/2015-ben induló képzésre


Az iskola vezetője: Dr. Mihály György, az MTA rendes tagja

A Fizikai Tudományok Doktori Iskola feladata a tudományos elitképzés: az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskolában művelt tudományszakok területén. Az iskola működésének feltételeit a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet tanszékei, a karon létrehozott MTA-BME kutatócsoport, valamint az együttműködő kutatóintézetek és ipari kutatólaboratóriumok biztosítják.Az elmúlt 5 év adatai alapján a PhD iskola évente átlagosan 12 hallgatót vesz fel. A fokozat megszerzésének átlagos ideje 5,2 év. Az doktori iskola eddig több, mint 130 PhD fokozatot bocsátott ki.  

A Doktori Iskola kutatási témáinak részletesebb ismertetése a megfelelő menüpontok alatt érhető el, ahol megtekinthetők az elkészült értekezések, tézispontok is.

 

Tudományszakok

  Kondenzált anyagok fizikája
      Szilárdtestfizika, Anyagtudomány, Statisztikus fizika

  Alkalmazott fizika
       Optika, Lézerfizika, holográfia, Felületfizika

  Reaktorfizika
 

Doktori Iskola ügyintézés:
Vida M
ária, TTK Dékáni Hivatal, tel: 463 1919
vidamari@ttdh.bme.hu
PhD fokozatszerzési eljárás:
Gyulai Tünde, TTK Dékáni Hivatal, tel: 463 1418
doktori@ttdh.bme.hu

 

Honlap ] Értekezések ] Hallgatók / témák ] Témavezetők ] Kurzusok ] PhD  témajavaslatok Szigorlati tárgyak Szabályzatok ] Doktori Tanács ] Doktorjelölti ösztöndíj ] Honlap info ]